ფონდის დაარსება 2018

0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა