წლიური ანგარიში 2019

0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა