2022-12-22

TV 1, “საქმიანი დილა” - „დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის“ საქველმოქმედო გალა ვახშამი და 2022 წლის საქმიანობის წარდგენა

"დაჭრილ მებრძოლთა ფონდი"-ს საქმიანობის ანგარიში 2022 TV 1-ს სიუჯეტი

0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა