2023-04-28, სიახლე

იმედი, იმედის დღე- ფონდის მიმდინარე საქმიანობა

"დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი"-ს წელს მიმდინარე საქმიანობა TV იმედი-ს სიუჯეტი

0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა