დახმარების გაცემა

სილქნეტი ფონდის საქმიანობისთვის ყოველწლიურად, სულ მცირე, 320 000 ლარს გამოყოფს და დროთა განმავლობაში, იზრუნებს ამ თანხის გაზრდაზე. საზოგადოების გაერთიანებული ძალისხმევით და კეთილი ნებით შესაძლებელია მეტის გაკეთება. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის, სახელმწიფოსა და ჩვენი საზოგადოების თითოეულ წევრის ძალისხმევა და კეთილი ნება. ყველა მსურველს აქვს საშუალება, ფონდის ანგარიშზე შეიტანოს ნებისმიერი ოდენობის თანხა.

ფონდი ეტაპობრივად წარუდგენს საზოგადოებას გაწეული საქმიანობის შედეგებს, რომელიც იქნება გამჭვირვალე და ყველასათვის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია.

 

დაეხმარე

0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა