მიიღე დახმარება

თუ თქვენ ხართ დაჭრილი მოქმედი სამხედრო მოსამსახურე, პირველადი განხილვისთვის გთხოვთ მიმართოთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს:

საკონტაქტო პირი: ნინო ჩაგარიძე, გიორგი შენგელია

ტელ: (+995) 599 078 789; (+995) 599 501 817

ელ-ფოსტა: nchagaridze@mod.gov.gegshengelia@mod.gov.ge


 

თუ თქვენ ხართ დაჭრილი ვეტერანი, პირველადი განხილვისთვის გთხოვთ მიმართოთ საქართველოს ვეტერანთა კავშირს:

ტელ: (+995 32) 248 16 26

ელ-ფოსტა: info@veterans.gov.ge

 

მოცემულ მისამართებზე მოხდება თქვენი მოთხოვნის განხილვა ფონდის კრიტერიუმების შესაბამისად (კრიტერიუმები შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე).

თუ თქვენი მოთხოვნა შეესაბამება ფონდის კრიტერიუმებს, იგი გადაეცემა ფონდის მმართველობას, რომელიც არსებული რესურსების საფუძველზე მიიღებს გადაწყვტილებას დახმარების და/ან თანა დახმარების გაწევის თაობაზე.

(პასუხი თქვენს მოთხოვნაზე დაგიბრუნდებათ მომართვიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში).

0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა