მედია

1 4 5 6 7
0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა