მედია

1 2 3 4 5 6 7
0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა