მედია

1 2 3 4
0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა