2023-12-05

იმედი, იმედის დღე - „დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდის“ წლიური ანგარიში

დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი

0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა